วิธีการจอง

แกรนด์ อันดามัน ทราเวล

วิธีการจอง

แกรนด์ อันดามัน ทราเวล

1ลูกค้าศึกษารายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง

2ท่านสามารถจองทริป โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • จำนวนผู้เดินทาง
 • โปรแกรมที่ต้องการเดินทาง
 • รายละเอียดอื่นๆ เช่น สถานที่รับส่ง , อาหารที่แพ้ เป็นต้น
 • ในกรณีที่ให้ทางเราจองโรงแรมให้ ต้องเช็คห้องว่างก่อนทุกครั้ง ระบุโรงแรมที่ต้องการเข้าพัก วันเข้าพัก จำนวนคืนที่เข้าพัก
 • ในกรณีคนไทย ส่งสาเนาบัตรประชาชน ถ้าชาวต่างชาติ ส่งสาเนาพาสปอร์ต แจ้งรายละเอียดดังกล่าวด้านบน ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 • Facebook www.facebook.com/grandandamantravel
 • Line ID และเบอร์โทรศัพท์
  09-9081-4444
  09-0710-5555
  08-5157-6666
  08-3643-7777

3ชำระมัดจำ 50% จากยอดทั้งหมด โอนเข้าบัญชี

บจ.แกรนด์อันดามันทราเวล
เลขที่บัญชี 291-0-86222-2
ธนาคารกรุงเทพ สาขาระนอง

4ส่งหลักฐานการโอน

หลังจากชำระมัดจำแล้ว ส่งหลักฐานการโอนให้ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อจองเข้ามา ทาง Facebook หรือ Line หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจองให้ลูกค้า


หมายเหตุ: