ေညာင္ဦးဖီးကၽြန္း

ခရီးစဥ္

ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္းတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူၾကီးမင္းၾကည့္ရႈခံစားလုိေသာ ေရေအာက္ သက္ရွိ သက္မဲ့မ်ား၊ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္းအနီးဝန္းက်င္ေတြ ေရအေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ဒီခရီးစဉ်လည်းပါဝင်သည်

- အဆင့္ျမင့္စပီးဘုတ္ျဖင့္ ကြ်န္းကို တစ္ေန႔လံုးလည္ပါတ္မည့္အစီအစဥ္
- အသက္အာမခံ
- ေဒသခံဧည့္လမ္းညႊန္
- အသက္ကယ္အက်ၤ ီ၊ ေရငုပ္ကိရိယာမ်ား
- ေန႔လည္စာ တစ္နပ္

အဘယျသို့ရောက်စေဖို့

- ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္(သို႔) ပါစ္ပုိ႔
- ေရကူးဝတ္ဆံု၊ ေနေရာင္ကာကရင္(မ္)၊
- ေနကာမ်က္မွန္၊ ကင္မရာ( ေရစိုခံကင္မရာပိုသင့္ေတာ္သည္)


ခရီးစဥ္အေသးစိတ္

ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္းခရီးစဥ္

  • ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မတံတားမွ ဗစ္တိုးရီးယားပိြဳင့္ကို ျဖတ္သန္း၍
    ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္းသို႔ စတင္ထြက္ခြာပါမည္။ စပီးဘုတ္ေပၚတြင္ အသက္ကယ္အကၤ ီ်၊ ေရကူးကိရိယာမ်ား၊ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားရရွိပါမည္။

  • ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္းသို႔ေရာက္ရွိပါမည္။ ကြ်န္းေပၚတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူၾကီးမင္းၾကည့္ရႈခံစားလုိေသာ ေရေအာက္ သက္ရွိ သက္မဲ့မ်ား၊ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္းအနီးဝန္းက်င္ေတြ ေရအေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

  • ေန႔လည္စာဘူေဖးကို သဲေသာင္ျပင္တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။

  • Madam Beach မွာေရငုပ္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။

  • ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။


အေျခအေနမ်ား

ရာသီဥတုႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနေၾကာင့္ အသိေပးျခင္းမရွိပဲ ခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိလက္ခ်က္ျဖင့္ ေရကူးကိုရိယာမ်ားေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္
ေရငုပ္မ်က္မွန္အတြက္ 500 ဘတ္
အသက္ရွဴပိုက္အတြက္ 500 ဘတ္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။