ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းခရီးစဥ္

ျမင္းခြာကၽြန္း၊ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း(အသည္းပံုကၽြန္း)၊
ဒန္ကင္းကၽြန္း၊ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္းမ်ားသို႕
လည္ပတ္ျခင္း

฿3,900

Details

လည္ရြဲေလးလံုးကြ်န္း(ေခၚ) Cock Burn

Cock Burn ကြ်န္း(ေခၚ) လည္ရြဲေလးလံုးကြ်န္း၊ ကြ်န္းအသစ္၊ အျမင္အသစ္ ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္

฿3,200 ฿3,900

Details

ေညာင္ဦးဖီးကၽြန္း

လူၾကီးမင္း အရင္က မၾကံဳဖူးေသာ ေရေအာက္ကမ ၻာရဲ႕ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရာအလွအပမ်ားကို
ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္းတြင္ Snorkeling လုပ္ျခင္းျဖင့္ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

฿3,900

Details

฿4,600

Details